Ko Bībelē un pravietiski nozīmē skaitlis 10

Šis skaitlis Bībelē tiek izmantots 242 reizes, bet desmitais vārds tiek minēts 79 reizes. Desmit ir cilvēka pilnības skaitlis. Vīrietim ir desmit pirksti uz rokām un kājām. Vecais Ābrahāma kalps, pa ceļam uz Rebekas zemi, paņēma sev līdzi desmit kamieļus, lai ņemtu sievu Īzākam.Pēc ierašanās tur Rebeka atnesa visiem saviem kamieļiem ūdeni. Tad kalps viņam iedeva divas aproces, kas svēra desmit zelta ciklus.

Rebekas māte un brālis vēlējās, lai viņa paliktu pie viņiem vismaz desmit dienas (1. Moz. 24:55), pirms aizbrauca apprecēties ar Īzāku. Rebeka tomēr nolēma nekavējoties doties prom.Ko Bībelē nozīmē 10?

Šajā skaistajā stāstā mēs redzam, kā desmitās zīmes tiek atrastas kā kārtas pilnības skaitlis. Līdzībā par desmit jaunavām (Mt.25) skaitlis desmit apzīmē juridisko numuru, kas nepieciešams ebreju laulībai. Ana bija sterila pirms Samuēla dzimšanas; Viņas vīrs viņu mierināja, sakot: Vai es neesmu labāks par desmit dēliem? (1. S.1: 8).Zālamana apgādi ar vienu dienu veidoja trīsdesmit vai trīs reizes desmit smalku miltu kori un sešdesmit vai sešas reizes desmit miltu kori; desmit tauku vērši, divdesmit vai divreiz desmit zāles vērši un simts vai desmit reizes desmit aitas un citi (1. Ķēniņu 4:22).

Templī un Zālamana pilī mēs visur atrodam desmit dažādu ēku daļu mērījumos (1 R. 6-7 un 2 Kr. 3-4). Desmit Hamana dēli tika pakārti uz karātavas (Esteres 9:14).

Tas kalpo kā lieliska panta interpretācija: Bet tie, kas pieder Kristum, ar savām kaislībām un vēlmēm ir krustā sistu miesu (Galatiešiem 5:24). Ja Hamans ir miesas veids, tad viņa desmit dēli viņa kaislībās un iekārēs pārstāv perfektu miesas izpausmi. Gudrība stiprina gudros vairāk nekā desmit varenos cilvēkus pilsētā (Ecl 7:19). Negribēdams, lai viņu piesārņo ķēniņa ēdiens, Daniēls lūdza eunuhu galvu: Es lūdzu jūs pārbaudīt savus kalpus desmit dienas un dot mums ēst dārzeņus un dzert ūdeni (Dana 1:12). ).Pēc desmit dienām viņu izskats bija labāks, un viņi bija izturīgāki nekā visi pārējie jaunieši.

Jēzus šķīstīja desmit spitālīgos, bet tikai viens no viņiem atgriezās, lai pateiktos. Tad Jēzus viņam jautāja: vai viņi nav šķīstīti? Un deviņi kur viņi ir? (Lūkas 17:17). Tika izglābts ideāls skaits grēcinieku; Cik daudz slavēšanas un pateicības tiek piedāvātas Tam Kungam?

Desmit psalmi sākas ar vārdu Hallelujah (Ps 106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150). Tēlaini runājot, tos varēja dziedāt desmit spitālīgie, kuriem Tas Kungs dziedināja (Lūkas 17). Izraēla bērnu izpirkšana bija līdzvērtīga desmit labiem, tādējādi atzīstot gan to, ko Dievs apgalvoja, gan to, par ko cilvēkam bija pienākums dot (2. Moz. 30: 12-16; 4. Moz. 3:47). Desmit Izraēlas sacelšanās pret Dievu tuksnesī (4. Mozus 14:22) iezīmē vecās izraēliešu paaudzes pilnīgu neveiksmi.Telts ir desmit reizes minēta kā liecības telts. Svētnīcas pamatnes bija simts talantu sudraba (10 × 10) (2. Moz. 38:27). Telts galdi bija desmit olektis gari. Galmā bija desmit linu aizkari un desmit stabi pagalma rietumu pusē (2. Moz. 26: 1; 26:16; 27:12).

Desmit reizes Bībele atkārto šādus vārdus: 1. Ābrahāms, Ābrahāms (1. Moz. 22:11); 2. Jēkabs, Jēkabs (1. Moz. 46: 2); 3. Mozus, Mozus (2. Mozus 3: 4); 4. Samuēls, Samuēls (1. Sam. 3:10); 5. Marta, Marta (Lūkas 10:41); 6. Sīmanis, Sīmanis (Lūkas 22:31); 7. Sauls, Sauls (Apustuļu darbi 9: 4); 8. Kungs, Kungs (Mt.7: 21, 22; 25:11; Lūkas 6:46; 13:25); 9. Eloi, Eloi (Marka 15:34, Mt 27:46, Ps 22: 1); 10. Jeruzaleme, Jeruzaleme (Mateja 23:37, Lūkas 13:34).

venusa kvadrāta urāna sinastrija

Nozīme un simbolika

Vai jūs meklējat informāciju par skaitļa 10 nozīmi saskaņā ar secinājumiem, kas iegūti numeroloģijā un kabalismā? Turpiniet lasīt, jo mēs jums visu pastāstām par šo numuru zemāk. Skaitlis desmit apzīmē pilnību, precizitāti, virtuozitāti. Vārdu sakot: pilnība.

Jau senās tautas skaitījās uz roku pirkstiem un, sasniedzot desmit, sagrupēja savus daudzkārtīgos.

Kaut arī pirmie matemātikā tā saukto bāzes desmit izmantoja ēģiptieši, Pitagora filozofijā skaitlis desmit tika uztverts kā pilnības sinonīms, kas attiecas uz Augstāko būtni.

Tādējādi tetraktys jeb trīsstūra figūra, ko veido desmit punkti, kas klasificēti četrās rindās (katrs ar numurēšanu no viena līdz četriem punktiem katrā rindā), bija Pitagoras reliģijas fundamentāls mistisks simbols.

Pašlaik, izmantojot decimāldaļu sistēmu, mēs parasti organizējam jebkuru kontu desmit cilvēku grupās, kas pieraduši lietot roku pirkstus.

Tarotā skaitli desmit attēlo slavenais laimes rats, kas nozīmē, ka katrs pagrieziens dod jaunu iespēju dzīvībai.

Tāpēc desmitā numura nozīme ir saistīta ar lielu spēju sasniegt visu, ko piedāvā tie, kas ar to identificējas, uzņemoties visus riskus, ko viņi atrod ceļā savu mērķu sasniegšanai.

Šie cilvēki darīs visu ar simtprocentīgām pūlēm, vai arī viņi neko nedarīs. Varētu teikt, ka tā maksimums ir viss vai nekas.

Matemātiķis Leibnics sacīja, ka pirmais kā vienotības simbols pārstāv Dievu un ka nulle apzīmē nebūtību, tādējādi nonākot pie secinājuma, ka Dievs Visumu ir radījis no nekā.

Kristietībā skaitlis desmit tiek atkārtots neskaitāmās situācijās: desmit baušļi, desmit mēri, kas piemeklēja Ēģipti ... Turklāt desmit ir senči, kuriem ir kopīgi Ādams un Noa, un desmit ir arī starp Nou un Ābrahāmu.

Ebrejiem Yod, kas ir vienāds ar desmit, ir pirmais burts, kas veido Dieva vārdu. Tāpat patlaban desmit ir atzītas par augstāko noti parastajā skalā starp nulli un 10, tas ir, pilnību.

Citas ļoti ziņkārīgas nozīmes, kuras mēs varētu izcelt, ir skaitļa 1 nozīme un tā nozīme numeroloģijā, turklāt jūs varat turpināt vairāk izpētīt skaitļus un atklāt, ko nozīmē skaitlis 2? Mūsu skaitliskajā vārdnīcā.

Numurs 10 iemīlējies

Cilvēki, kas saistīti ar šo skaitli, ir spēcīgi un apņēmīgi. Enerģisks Daudzkārt harizmātisks. Un tieši pateicoties šīm pozitīvajām īpašībām viņiem parasti izdodas viss, ko viņi plāno darīt.

Dažreiz, un pateicoties savai personības daļai, kas viņus noved pie visa vai pie nekā, viņi dod priekšroku nepabeigt iesākto un tas ir tieši saistīts ar nepārvaramajām bailēm nespēt kaut ko apmierinoši pabeigt. Pārvarot šīs bailes, desmit cilvēki kļūst nepārvarami.

Fakti par 10. numuru

Mūsu sapņiem ļoti bieži ir simboliska nozīme, un tie var daudz ko atklāt par mums un mūsu personību. Visnozīmīgākie sapņi vienmēr ietver tos, kuros skaitļiem ir nozīme.

Tātad skaitlis 10 ir arī svarīgs sapņu attēls. Sapņā mēs to varam redzēt kā rakstītu skaitli uz papīra lapas vai sienas.

Dažreiz mums ir objekts arī desmitkārtīgā izpildījumā vai atkārtojam noteiktu darbību desmit reizes pēc kārtas.

Bet kā tieši tiek interpretēts šis sapņu simbols? Ko sapnī nozīmē skaitlis 10?

Būtībā skaitļi sapnī var attēlot zemapziņas vēstījumu. Šajā gadījumā viņi bieži atsaucas uz svarīgiem datiem, kas draud aizmirst attiecīgo personu. Varbūt tuvam cilvēkam drīz, nākamā mēneša 10. dienā, būs dzimšanas diena? Vai arī ir svarīga biznesa tikšanās?

Sapņotājam bija ātri jāsāk pēc pamošanās, lai domātu par to, ko sapņotais skaitlis desmit gribēja viņam saukt. Visticamāk, viņš to spēs atcerēties ar laiku. Turklāt rakstītais skaitlis 10 var būt sapņa simbols jaunam sākumam.

Varbūt viņa sapņoja uz papīra lapas vai bija rezultāts matemātikas stundās un stāvēja uz tāfeles. Pēc tam attiecīgā persona sevi pārkārto un izstrādā jaunus nākotnes plānus. Viņš vēlas mācīties no savas jau iegūtās pieredzes.

Ja viņš sapnī redz sevi desmit reizes un to pašu priekšmetu sev priekšā, tā ir zīme, ka viņa vēlme mainīties rodas no iepriekšējā ikdienas haosa. Sapņošana izauga līdz pat pēdējām dažādām lietām pāri galvai. Tagad viņš ļoti vēlas izvairīties no šī pārmērīgā pieprasījuma.

Savukārt, ja viņš sapnī kaut ko atkārto desmit reizes, parasti ir otrādi: šajā gadījumā sapņa simbols Skaits 10 parāda, ka viņš vēlas izvairīties no radušās monotonijas. Ietekmētā persona vēlas lielāku dažādību un izaicinājumus savai nākotnei.

Kopsavilkums

Desmit ir divkāršās atbildības skaits Dieva un cilvēka virzienā. Šis vīrietis likuma priekšā bija atbildīgs par desmit baušļu ievērošanu un Dieva liecību.

Mozus dienās Ēģiptei un faraonam krita desmit sērgas (2. Moz. 7:12). Boazs lūdza desmit vīriešus starp pilsētas vecākajiem kalpot kā lieciniekiem, ka viņš ir Rutas atpestītājs (Rt 4: 2).

Lūkas 19. nodaļā desmit kalpi no sava kunga rokām saņēma desmit minas, lai sarunātos ar viņiem. Viens no viņiem desmit reizes vairāk iedeva viņam uzticētajai raktuvei, un to apbalvoja, saņemot pilnvaras desmit pilsētās.